Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Droam, onderdeel van Wereldwijd Wi-Fi. Bij het voeren van de website wordt gebruik gemaakt van tarieven van door Droam geselecteerde partners. Droam probeert met zorg een selectie van partners samen te stellen om zo de bezoeker een overzicht te geven van aanbiedingen. Het kan voorkomen dat informatie die op deze website gepubliceerd wordt onvolledig en/of onjuist is. Wekelijks wordt de informatie en de producten op de site aangepast. Droam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij proberen op de mogelijke manieren misbruik van de site te voorkomen, doch zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele uitingen of berichten die (via de website) naar gebruikers van de website via internet verzonden worden. Droam sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirect opgelopen schade, van welke aard dan ook, die mocht voortkomen uit het gebruik van deze website.

Comments are closed.